Leczenie boreliozy

Tradycyjna medycyna akademicka w przypadku leczenia boreliozy jako podstawowy środek terapeutyczny stosuje antybiotyki. Posiadają one zdolność niszczenia bakterii, grzybów i pierwotniaków lub zakłócania ich wzrostu lub replikacji. 

Ze względu na ich budowę i skład wyróżnia się kilka grup:

 

 • Antybiotyki beta –laktamowe (penicyliny, cefaalosporyny) 

 • Tetracykliny 

 • Antybiotyki glikozydowe 

 • Antybiotyki peptydowe 

Ze względu na sposób działania można je podzielić na:

 • Antybiotyki bakteriostatyczne 

Osłabiają mikroorganizmy pozwalając układowi odpornościowemu uporać się z infekcją. 

 • Antybiotyki bakteriobójcze

 

Zabijają bakterie 

Chociaż zwykle nie łączy się tych dwóch grup, to leczenie boreliozy często opiera się na takiej kombinacji. 

Leczenie boreliozy - krótki przegląd antybiotyków 

 • Tetracykliny –antybiotyki bakteriostatyczne działające na krętki Borrelii oraz jej formy pozbawione ścian komórkowych. Preparaty to: doxycyklina, minocyklina, tetracyklina. Leki z tej grupy szczególnie uwrażliwiają skórę na słońce. Może ona ulec poważnym poparzeniom. Tetracyklin nie należy stosować u dzieci poniżej 8. roku, kobiet ciężarnych i karmiących. 

 • Penicyliny –antybiotyki bakteriobójcze. Zabijają bakterie mające ścianę komórkową.

 • Preparaty: amoksycylina (Duomox, Novamox).

 • Antybiotyki beta –laktamowe. Debecylina zastrzyki domięśniowe -zwykle stosuje się 2-3 tygodniowo. Długo utrzymuje się w organizmie w związku z tym wszystkie zastrzyki można wykonać raz w tygodniu.  
  Cefalosporyny -zabijają tylko bakterie posiadające ścianę komórkową. Preparaty –aksetyl cefuroksymu (Zinnat, Xiorimax, Zamur) -cefatoksym( Biotaksym, Tarcefoksym) -cefrakson (Biotraksyn, Lendacin, Rocephin, Tartiakson) -ceftibuten (Cedax).

 • Makrolidy –Preparaty: -klarytromycyna (Klabax, Klarmin) -roksytromycyna (Rulid, Xiotrocin, Rolicyn) -azotromycyna (Azirox, Sumamed, Azimycin). Jako jedne z niewielu antybiotyków są skuteczne wobec form bakterii pozbawionych ściany komórkowej lub żyjących wewnątrz komórek gospodarza. 

 • Nitroimidazole –Preparaty: -metronizadol, tinizadol. Działają bakteriobójczo, działają dopiero po wniknięciu do wnętrza komórki. Znakomicie penetrują tkanki w tym płyn mózgowo rdzeniowy. Rozbijają też cysty tworzone przez bakterie. 

 

Leczenie boreliozy od początku budzi wiele kontrowersji. Medycyna akademicka opracowała dwa, zasadniczo różniące się schematy leczenia. Standardową metodę, którą stosuje większość polskich lekarzy, opracowało Amerykańskie Towarzystwo Chorób Zakaźnych - IDSA. Jest ona kwestionowana przez Międzynarodowe Towarzystwo ds. Boreliozy i Chorób z Nią Powiązanych -ILADS, które proponuje zupełnie inną terapię.

Leczenie boreliozy – metoda IDSA  

Zaleca się podanie antybiotyku dopiero, gdy wystąpią pierwsze objawy boreliozy. Samo ugryzienie przez kleszcza, nie jest jeszcze podstawą do jego zastosowania. Można je wdrożyć, gdy 

 • kleszcz należał do gatunku I. scapularis i pozostawał wbity min. 36 godz. 

 • Upłynęło mniej niż 72 godz. od usunięcia kleszcza 

 • Na danym terytorium min 20% kleszczy jest zakażonych Borrelią. 

IDSA nie zaleca terapii długoterminowej, specjalnej suplementacji diety czy leczenia skojarzonego. W przypadku wystąpienia objawów, pacjentowi podaje się tylko jeden antybiotyk przez 3-4 tygodnie. W określonych przypadkach (neuroboreliza), antybiotyki można podać dożylnie. Zastosowany lek, czas terapii i droga podania zależą od postaci choroby i tolerancji pacjenta. Po zakończeniu terapii pacjenta uznaje się za wyleczonego a wszelkie objawy, które nie ustąpiły, traktuje się jako zespól poboreliozowy. Leczenie można powtórzyć, ale tylko gdy mamy do czynienia z późną boreliozą lub neuroboreliozą i w badaniach laboratoryjnych stwierdzono seropozytywność. Gdy pomimo leczenia np. zapalenie stawów dalej się utrzymuje, stosowane jest leczenie objawowe za pomocą niesteroidowych leków przeciwzapalnych. Leczenie boreliozy wg. IDSA jest w miarę skuteczne, gdy zostało wdrożone do 3 tygodni po zainfekowaniu. Im borelioza jest starsza, tym efekty terapii są gorsze. Objawy po zaleczeniu często powracają i bywają coraz bardziej nasilone. 

Leczenie boreliozy - metoda ILADS

Nie czeka się z wdrożeniem leczenia do wystąpienia objawów. Wystarczy duże prawdopodobieństwo, że infekcja nastąpiła. Ma to miejsce, gdy 

 • Kleszcz pochodził z obszarów endemicznych 

 • Był wbity kilka godzin 

 • Napełnił się krwią 

 • Został usunięty częściowo 

W tych wypadkach stosuje się miesięczną terapię. Natomiast w przypadku zdiagnozowania boreliozy, specjaliści z ILADS stosują bardzo agresywne leczenie. Polega ono na przyjmowaniu kilku antybiotyków w bardzo dużych dawkach, przez dłuższy czas, aż do całkowitego ustąpienia objawów i potem jeszcze przez kilka miesięcy, aby zlikwidować formy przetrwalnikowe bakterii. W związku z tym terapia tym sposobem może trwać nawet kilka lat. Lekarze związani z ILADS przekonują, że to wszystko dla dobra pacjenta, bo nie do końca wyleczona borelioza ma tendencję do nawrotów i staje się odporna na antybiotyki. 

Jakie skutki uboczne powoduje taka terapia mogą się domyślić nawet medyczni dyletanci. Tylko niektóre z nich to: 

 • Groźne zakażenia grzybicze, czasami ogólnoustrojowe 

 • Destrukcja flory bakteryjnej 

 • Znaczne osłabienie układu odpornościowego 

 • Powikłania ze strony wszystkich układów i organów, których wystąpienia nie można przewidzieć 

Przed podjęciem takiego leczenia warto się zastanowić czy ryzyko z nim związane nie jest większe niż wątpliwe korzyści po jego zastosowaniu. Poza tym koszty takiego leczenia są naprawdę niebagatelne. Często osoby, które podjęły takie leczenie boreliozy, zmuszone są zapożyczać się lub prowadzić zbiórki internetowe.  

Leczenie boreliozy jest też specjalnością wielu ośrodków zajmujących się medycyną niekonwencjonalną.

Metody przez nie stosowane to m.in.: 

 • Fitoterapia 

 • Biorezonans 

 • Aromateriapia 

 • Nanosrebro  

Z naszego doświadczenia wynika, że tak naprawdę najskuteczniejsze i jednocześnie najbardziej bezpieczne jest leczenie boreliozy za pomocą generatora fali plazmowej Rife’a. (patrz: zakładka - Terapia generatorem plazmowym oraz filmy –Generator plazmowy RPZ14, dr, Raymond Rife cz. 1 i 2. 

Leczenie boreliozy jest specjalnością Centrum Medycyny Komplementarnej Plazmavita. Najważniejsze jednak jest tutaj zrozumienie jego procesu. 

Pierwszym krokiem do zrozumienia procesu leczenia jest zapoznanie się mechanizmami infekcji krętkiem Borelii, a następnie zrozumienie tzw. reakcji Herxa. 

Zastanów się, co stanie się, gdy zachorujesz na grypę: odczuwasz bóle ciała, dreszcze, gorączkę, nudności, brak apetytu, zmęczenie. Te objawy nie są spowodowane przez obecność infekcji grypy w ciele, lecz wynikiem reakcji układu odpornościowego twojego organizmu na zakażenie grypą poprzez zapalenie. Te nieprzyjemne objawy stanu zapalnego są niezbędne do opanowania infekcji. Dreszcze to sposób, w jaki twój organizm reaguje na infekcję, a rzeczywiste drżenie, to sposób, w jaki ciało podnosi temperaturę poprzez ruch. Ma to istotne znaczenie w usunięciu infekcji. Następuje aktywacja układu odpornościowego. Gorączka uruchamia kaskadę działań koniecznych do zwalczania zakażenia. Brak apetytu to odpowiedź twojego ciała na to, że nie ma wystarczającej ilości energii do przetworzenia żywności, bowiem cała dostępna energia jest zużywana na walkę z infekcją. Bóle mięśni, osłabienie i stany zapalne są rezultatem reakcji układu odpornościowego na infekcję i walki z bakterią. 

 
  

Bez tych objawów organizm nie będzie walczył i nie pozbędzie się infekcji.

 
  

Ponieważ borelioza jest także infekcją, tak jak grypa, większość objawów doświadczanych w jej czasie jest odpowiedzią organizmu na infekcję. Same krętki (ich fizyczna obecność w ciele) nie są odpowiedzialne za nie. Co ciekawe, nawet w przypadku niektórych z najgorszych zakażeń związanych z boreliozą, objawy mogą być słabe lub zupełnie niedostrzegalne. Niektórzy ludzie donoszą, że kiedy zostali zainfekowani boreliozą, byli nękani objawami grypopodobnymi, a nawet byli obłożnie chorzy przez krótki czas, a potem wszystko zaczęło się poprawiać i ich objawy stawały się coraz mniej intensywne. Na przykład wiele chorych na boreliozę, może pracować i normalnie funkcjonować, a wszystko to w czasie aktywnej infekcji, która jest o wiele bardziej niebezpieczna niż grypa. Osoby cierpiące na boreliozę często nie mają gorączki. Biorąc pod uwagę, że gorączka jest najbardziej użytecznym narzędziem w zwalczaniu infekcji, ta obserwacja jest również osobliwa. Grypa objawia się intensywnymi, ciągłymi objawami a borelioza często nie. Brak w objawów, brak gorączki, mogą przekonać nas, że nie jesteśmy aż tak bardzo chorzy. Jest to zrozumiałe założenie, ponieważ w większości chorób, brak objawów wskazuje na to, że stan zdrowia jest zadowalający. 

 
Prawda dotycząca Boreliozy jest szokująca. Brak oczekiwanych objawów wskazuje, że infekcja faktycznie wygrywa a nie zniknęła! Walka infekcji z ciałem zawsze powoduje objawy. Tak więc, jeśli nie ma żadnych objawów, nie ma walki. Infekcja uzyskuje panowanie, a układ odpornościowy nie wykonuje swojej pracy. Dlaczego ludzki układ odpornościowy zwalcza powszechną grypę, a boreliozy nie? 

To, co odróżnia boreliozę od grypy, polega na tym, że Borrelia tak oszukuje układ odpornościowy, iż ten jest niezdolny do jej identyfikacji. Naukowcy zajmujący się Boreliozą zidentyfikowali wiele specyficznych strategii przetrwania wykorzystywanych przez tą bakterię. Jedna z najbardziej kreatywnych polega na tym, że krętek potrafi ukrywać swoje kody białkowe, po których jest rozpoznawany przez układ odpornościowy. Nie tylko może je schować, ale może je zmienić wystarczająco szybko, aby wyprzedzić proces rozpoznawania układu odpornościowego. Zjawisko to nazywa się przesuwaniem antygenu. Wirus grypy nie może tego zrobić. (więcej: zakładki -borelioza -zwodniczość boreliozy oraz film –borelioza ukryta epidemia) 

Rezultatem zdolności infekcji do uniknięcia układu odpornościowego jest to, że bakterie mogą proliferować i rosnąć przez lata bez  jego reakcji. 

Chociaż bakterie są w stanie przetrwać w dużej mierze nie wykryte, możemy nadal doświadczać objawów choroby. Osoby z chroniczną boreliozą, choć często wydają się być zdrowe, w rzeczywistości mogą być bardzo chore. W fazie utajonej, bakteria wydziela neurotoksynę, która jest wysoce niszcząca dla funkcji organizmu i może powodować stresową detoksykację wątroby, letarg, zmęczenie, bolesność mięśni, splątanie psychiczne, niestabilność emocjonalną, dysfunkcję podwzgórza i wiele innych objawów. Zaburzenia czynności podwzgórza, w końcu wyniszczają tarczycę i nadnercza oraz inne funkcje hormonalne, co skutkuje kaskadą innych objawów. 

 
Niekiedy oszustwo krętka nie jest w 100% skuteczne, układ odpornościowy może czasami dostrzegać infekcję, co wywołuje objawy zapalenia i aktywację systemu immunologicznego. Osoba może odczuwać dreszcze, bóle głowy, ból gardła, nudności, zmęczenie, bóle mięśni, zimne kończyny itp. Najbardziej zauważalne zmiany występują zazwyczaj w mózgu. Mózg może ulec zapaleniu, tak jak w przypadku każdej innej infekcji bakteryjnej. Mogą wystąpić encefalopatia lub zapalenie opon mózgowych, a także gorsze objawy jak: dezorientacja, fibromialgia, depresja, utrata pamięci, choroby psychiczne itp. 

Na podstawie tych informacji możemy ustalić, że dwiema głównymi przyczynami objawów w boreliozie są: krążenie neurotoksyn (które utrzymuje się mimo aklimatyzacji układu immunologicznego) i stan zapalny (który zmniejsza się w miarę aklimatyzacji infekcji do układu odpornościowego).  

  

Reakcja Herxa 

Leczenie boreliozy, niezależnie od metody zwykle powoduje reakcje Jarisch-Herxheimera czyli Herxa. Mowa tu o tzw. "uzdrawiającym kryzysie". Reakcja Herxa jest udokumentowana przy chorobach takich jak kiła, borelioza i kilka innych chorób wywoływanych przez krętki. Reakcja została nazwana na cześć dwóch naukowców, którzy odkryli to zjawisko. Adolf Jarisch (1850-1902) był austriackim dermatologiem, który opublikował swój opis reakcji w 1895 r. oraz Karl Herxheimer (1861-1944) był niemieckim dermatologiem, który opublikował swój opis reakcji w 1902 r. 

 
Reakcja  Herxa to nasilenie objawów chorób wywołanych przez kręteki (takich jak kiła, boreioza) występująca u niektórych osób po rozpoczęciu leczenia. Jest ona wywołana zwiększonym krążeniem neurotoksyn i zapaleniem: 

 
 Zwiększona cyrkulacja neurotoksyn

Jak dowiedzieliśmy się wcześniej, podczas normalnych czynności życiowych krętek wydziela neurotoksyny. Jednakże, gdy krętek zostaje zabity, intensywne uwalnianie neurotoksyn z umierających organizmów bakteryjnych, powoduje zalewanie nimi organizmu. Zwiększona cyrkulacja neurotoksyn może trwać od kilku godzin do kilku tygodni, w zależności od działania dróg detoksykacyjnych danej osoby, a także od stopnia likwidacji bakterii. 

Zwiększone zapalenie

Bez względu na to, czy używamy generatora plazmowego Rife’a, czy antybiotyków (lub innej aktywności przeciw boreliozie), krętki zostaną osłabione lub zabite podczas ataku. Ich dotychczas ukryte antygeny (kody białkowe, które ostrzegają system odpornościowy przed obecnością najeźdźcy) zostaną odsłonięte, a ich bakteryjne białka wejdą w obieg. Nagle system odpornościowy wykryje wiele krętków infekujących różne miejsca ciała I rozpocznie się jego aktywacja. Organizm zaczyna walczyć a tego efektem jest reakcja Herxa. Tak więc objawy zapalenia rosną, tak samo, jak w przypadku grypy. Reakcja może być różna u poszczególnych osób, w zależności od stopnia zakażenia, lokalizacji zakażonych obszarów i konstytucja ciała. Chociaż zapalna część odpowiedzi jest nieprzyjemna i wiąże się ze znacznie zwiększonymi objawami, jest to znak, że terapia była udana, ponieważ krętki umierają, a układ immunologiczny walczy. 

Reasumując, reakcja Herxa może, prócz objawów grypopodobnych, wywołać wiele innych nieprzyjemnych efektów jak np. różnego rodzaju wysypki, egzemy, pogorszenie nastroju, depresję, nerwobóle, nasilone bóle

kostno- stawowe. Mówiąc najprościej, może nas boleć nie tylko to co bolało kiedyś, ale również to co miałoby nas boleć w przyszłości.  

Wszystko to może zniechęć do kontynuowania terapii, trzeba jednak pamiętać o tym, że dane objawy są tylko i wyłącznie oznaką jej skuteczności. 

Dowodem na to, że leczenie boreliozy za pomocą generatora plazmowego jest najskuteczniejsze niech będzie jeden z wpisów znalezionych na forum internetowym dotyczącym boreliozy.

 

 

Moja historia - ILADS, Buhner, generator plazmowy 

kuba3003 31.08.18, 01:44 

Dzień dobry, podzielę się swoją historią walki z boreliozą, może komuś się to przyda. Generalnie przechodziłem przez wiele dostępnych sposobów leczenia. Zaczęło się od tego, że po przejściu przez działkę obok mojego domu z trawą jakoś do kolan miałem dwa ugryzienia na prawej piszczeli – po prostu spore bąble. Zapomniałem o temacie, ale po jakichś 10 dniach te bąble przekształciły się czerwone obrączki, wewnątrz których skóra miała normalny kolor. Były dwie, dokładnie w miejscach ugryzienia, jedna mniejsza i bardzo wyraźna, druga większa i nieco bardziej rozmyta. Dodam, że żadnego kleszcza nie widziałem. Zacząłem drążyć temat w internecie – borelioza, pewnie od nimfy kleszcza. Po około tygodniu od wystąpienia rumieni dostałem Unidox, bez efektu, bo praktycznie od razu zaczęły się problemy stawowe - kolana i szum uszny. Z czasem pojawiły się jeszcze m.in. bóle wędrujące, drgania mięśni, zmęczenie z niczego, dziwne swędzące zmiany skórne na zewnątrz dłoni – jakby blizny, bóle uszu, uczucie splątania. Rozpocząłem leczenie ILADS w dr Beaty w Krakowie, na panelu koinfekcji w Zabrzu wyszła jeszcze bartonella i babesia. Leczenie trwało łącznie 1,5 roku, przechodziłem przez wiele zestawów abx, bez żadnych wlewów, najczęściej 4abx + tinidazol pulsami. Z kilkunastu objawów przez to 1,5 roku minął jeden – ból przyczepu ścięgna w kolanie. Niestety po antybiotyku Cipronex zaczęły mi się chroniczne bóle ścięgien achillesa - utrzymywały się jeszcze przez około rok. Leczenie abx miało być +6 miesięcy od ustąpienia objawów, odpuściłem. Ustąpienia objawów nie było nawet na horyzoncie a dieta i cała reszta mnie wykańczała, schudłem ponad 10kg będąc wcześniej i tak szczupłą osobą. Pod koniec zaczęły mi się jeszcze problemy kardiologiczne, na własnym ślubie walczyłem o to żeby nie zemdleć, coś pięknego. Podczas brania abx próbowałem jeszcze autohemotransfuzji ozonowej i wlewów z ozonowanej soli fizjologicznej co było tańszą wersją - nie miałem efektów. Przeszedłem na protokół Buhnera – efekty w porównaniu do abx rewelacyjne, wróciłem do funkcjonowania. Brałem wtedy: resveratrol, andrographis, koci pazur, eleuthero, smilax, artemisie, red root i citrosept na cysty. Zdecydowanie najlepsze i najbardziej namacalne efekty miałem po resveratrolu z firmy Source Naturals, pozostałe zioła głównie z NOW. Byłem pogodzony z przyjmowaniem ziół do końca życia, bo działały niestety doraźnie. Póki brałem było ok, każde odstawienie, niewyspanie, większy stres – wracało. Jednak wg mnie przewagą ziół jest to, że oprócz działania stricte bakteriobójczego mają inne profity dla naszego organizmu – rdest japoński wzmacnia np. ściany naczyń itp. i mamy funkcjonujący układ odpornościowy. Następnie zapisałem się na terapię generatorem plazmowym do XXXX. Byłem mega sceptyczny po tym wszystkim co przeszedłem wydawało mi się to zbyt piękne, żeby mogło być prawdziwe, ale postanowiłem spróbować. Trwało to kilka tygodni i piszcie co chcecie, ale od stycznia 2014 nie mam żadnych objawów boreliozy. Przechodziłem od tamtego czasu przez najróżniejsze sytuacje, łącznie z narodzinami dzieci – emocje, stres, niespanie (szpital ktg), wszystko naraz. Nic się nie dzieje, jestem teraz w 100% zdrową osobą. Życzę wszystkim tego uczucia. W tamtym czasie nie wierzyłem, że kiedykolwiek będę mógł zapomnieć o bagnie jakim jest borelioza. Na prawdę polecam każdemu. 

Naturalne leczenie boreliozy 

Naturalne (naturopatyczne) leczenie boreliozy jest bardzo dobrym uzupełnieniem zarówno tradycyjnych metod opartych na stosowaniu antybiotyków, jak również metod biorezonansowych, w tym terapii za pomocą generatora plazmowego Rife’a.

 

Jego celami są: 

 • Sama eliminacja patogenów 

 • Podnoszenie odporności 

 • Zwalczani stanów zapalnych 

 • Wsparcie metaboliczne narządów objętych zakażeniem 

 • Wygaszenie objawów 

 • Detoksykacja organizmu

Głównymi substancjami stosowanymi w naturalnym leczeniu boreliozy są związki fitochemiczne, witaminy i sole mineralne. 

Leczenie boreliozy - związki fitochemiczne zwalczające bakterie Borrelii i wspierające układ odpornościowy

Artykuł opracowano w oparciu o publikację “Przewodnik naukowy do naturalnego leczenia boreliozy. Wskazówki dla pracowników służby zdrowia. Prezentacja Instytutu Naukowego Dr Ratha”. W związku z tym, nie ponosimy odpowiedzialności za dawkowanie poszczególnych substancji. W tym zakresie najlepiej skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. 

 • Jod w postaci kelpu lub iodoralu w ilości 0,3 – 1 mg/ dobę. Jod jest bardzo silną substancją antybakteryjną skuteczną zarówno wobec krętków jak i form owalnych bakterii. Wspomaga regenerację i  gojenie się tkanek. Prowokuje granulocyty w miejscach zapalnych do fagocytozy.

 • Fukoidyna, jest naturalnym składnikiem alg-zalecana dawka to 300- 1000 mg dziennie. Prócz działania przeciwdrobnoustrojowego wzmacnia układ odpornościowy.

 • Ekstrakt ze skórek i pestek winogron - dawkowanie według zaleceń producenta. Wykazano silne działanie antybakteryjne przeciw krętkom i formom owalnym bakterii Borrelia.

 • Ekstrakt z pestek grejpfruta –dawki według zaleceń producenta. Posiadają silne właściwości przeciw bakteryjne wobec wszystkich form bakterii. Może zakłócać działanie antybiotyków.

 • Nafhiton - ekstrakt z zielonej łupiny orzecha czarnego. 400 –800 mg dziennie. Ma on działanie przeciwgrzybicze, antybakteryjne, przeciwwirusowe i przeciw pasożytnicze. Zawiera również naturalny jod. Rewelacyjnie pomaga w zatruciach pokarmowych i jest silnym detoksykantem. Jest skuteczny przeciw krętkom i formom kulistym Borrelii. Podobne właściwości wykazuje orzech włoski.

 • Amigdalina - nasiona z pestki moreli -około 3 nasiona /dobę. Amigdalina jest również w migdałach, pestkach śliwek, brzoskwini, korze dzikiej wiśni i nasionach jabłek. W większych ilościach jest ona toksyczna. Amigdalina jest skuteczna w zwalczaniu krętków nie dzielących się, gdyż zabija je grupa cyjanowa –CN związku. Ludzkie komórki przekształcają ją w nieszkodliwy tiocyjanian.

 • Nasiona anyżu - 0,5 do 3g / dobę. Zawierają anetol, związek aromatyczny obecny także w koprze włoskim, estragonie, lukrecji. Ma działanie antybakteryjne zarówno wobec bakterii Gram-ujemnych jak i Gram-dodatnich.

           Leczenie boreliozy - składniki roślinne synergiczne

 • Bajkalina 200 –400 mg dziennie czystego składnika lub 600 –800 mg ekstraktu z tarczycy. Jest związkiem przeciw zapalnym i przeciwbakteryjnym. Jest skuteczna przeciwko biofilmom bakterii Borrelia, jak również potarfi eliminować krętki i formy owalne bakterii. Znajduje się w tarczycy bajkalskiej i amerykańskiej.

 • Luteina – 75-150 mg dziennie czystego składnika. Jest bardzo silnym przeciwutleniaczem i pełni rolę ochronną w stosunku do komórek. Znajduje się między innymi w Perełkowcu japońskim, Migdałeczniku chebułowcu i meksykańskim oregano (Scultellaria lateriflora).

 • Kwas rozmarynowy – 200-300 mg na dobę czystego składnika, 400-800 mg ekstraktu z rozmarynu. Jest silnym przeciwutleniaczem oraz posiada właściwości przeciwzapalne. Wygasza zapalną odpowiedź autoimmunologiczną zabijając aktywne limfocyty T i granulocyty obojętnochłonne. Przy tym nie szkodzi neutrofilom i limfocytom T w stanie spoczynku. Ma także silne właściwości zabójcze wobec kulistych form bakterii Borrelia. Znajduje się także w Pachnotce zwyczajnej (Dziki sezam). Wobec tego leczenie boreliozy oparte na jego zastosowaniu jest szczególnie uzasadnione.

 • Kwas 10-hydroksy-2-decenowy (inaczej 10-HAD, kwas cis-2-decenowy) - 200-400 mg / dobę czystego składnika. Jest bardzo silnym związkiem bakteriobójczym, występującym w mleczku pszczelim. Szczególnie skuteczny w rozbijaniu biofilmów. Leczenie boreliozy z jego pomocą jest udokumentowane medycznie.

 • Kwas 10-undecenowy – min. 250 mg dziennie. Ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Jest głównym składnikiem oleju z nasion rącznika (Ricinus communis) lub sporyszu.

Rośliny przeciwdrobnoustrojowe i podnoszące sprawność układu odpornościowego

 • Brodziuszka wiechowata ( Andrografis paniculata) - składniki aktywne – andrografolidy. Działa antybakteryjnie, przeciwzapalnie, przeciwbólowo.  Jest jednym z podstawowych ziół stosowanych w leczeniu boreliozy. Jej działanie w tym wypadku polega na tym, że: zabija krętki Borrelii, ma działanie przeciwzapalne (pomocne przy objawach stawowych), łatwo przekracza barierę krew- mózg (ma swoiste działanie przeciwzapalne na centralny układ nerwowy), ma działanie uspokajające, moduluje układ odpornościowy, chroni wątrobę i serce.

 • Żen-szeń syberyjski (Eleuterokok kolczasty) - Zawiera blisko 200 unikalnych substancji prozdrowotnych. Najważniejsze z nich to ginkosterydy. Zwiększają one zdolność hemoglobiny do przyłączania tlenu, wskutek czego zwiększa się wydolność organizmu. Stymulują też one układ odpornościowy.

 • Kadzidłowiec indyjski (Boswelia serata) - aktywne związki - kwasy bosweliowe. Ma właściwości przeciwbólowe i przeciwzapalne. Szczególnie zalecany – borelioza stawowa, reumatoidalne zapalenie stawów.

 • Traganek (Astragalus membranaceus) - składnikami aktywnymi są astraglozydy. Wykazuje działanie ochronne w stosunku do serca, przeciwcukrzycowe, przeciw zapalne i przeciwbakteryjne. Opóźnia starzenie organizmu.

 • Rdest japoński (Polygonium cuspidatum) - główna substancja czynna resveratrol. Jest jednym z najlepszych ziół zwalczających neuroborelizę. Równie skutecznie zwalcza Bartonellę. Ma bardzo duży wachlarz oddziaływań. Zabija krętki, wygasza efekty autoimmunologiczne, działa ochronnie na układ nerwowy.

 • Koci pazur (Vilcacora) - jedno z najsilniejszych ziół immunostymulujących w leczeniu boreliozy. Łagodzi stany zapalne, co ma szczególne znaczenie przy takich dolegliwościach jak borelioza stawowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

 • Modrzew zachodni - (Larch larcina) - substancjami aktywnymi są arabinogalaktany stymulujące układ odpornościowy. Mają właściwości antyseptyczne i przeciwzapalne. Może zwiekszać skuteczność niektórych leków.

 • Szczaw polny (Rumex acetosella) - substancje aktywne to garbniki i antrachinony, współdziałające z witaminą C w zwalczaniu zaburzeń układu trawiennego. Ma działanie przeciwzapalne, moczopędne, antyoksydacyjne i wzmacniające układ odpornościowy.

 • Kokoryczka wielokwiatowa (Polygonatum multiflorum) - zawiera saponiny, alkaloidy, flawonoidy, antrachinony, alantoinę, asparginę, konwalarynę pomagające w leczeniu nawet ostrych urazów stawów, kości, ścięgien i wiązadeł.

 • Stephania - Preparaty z korzenia Stephanii są najlepszym środkiem w przypadku dolegliwości kardiologicznych i naczyniowych związanych z boreliozą. Rozszerzają naczynia krwionośne, rozluźniają mięśnie gładkie, obniżają ciśnienie krwi, leczą arytmię. Prócz tego mają właściwości przeciwzapalne.

 • Czystek (Cistus incanus) - Posiada właściwości antyseptyczne i wzmacniające układ odpornościowy. Jest jednym z najbogatszych źródeł polifenoli, które mają działanie antyoksydacyjne, usuwają wolne rodniki i mogą zapobiegać uszkodzeniom DNA. Działają antybakteryjnie, przeciw wirusowo, przeciwzapalnie. Zmniejszają reakcje alergiczne.

 • Czosnek pospolity (Alium sativum) - Zawiera mnóstwo substancji leczniczych takich jak związki flawonoidowe, aminokwasy, saponiny, witaminy C, B1, B2, PP, prowitamina A, sole mineralne (potasu, wapnia, magnezu, kobaltu, chromu, niklu. Bardzo istotnym elementem jego składu są jego olejki eteryczne zawierające siarczki i allicynę. Wszystko to powoduje, że ma on właściwości antybakteryjne, antywirusowe, przeciwzapalne i wzmacniające układ odpornościowy. Skutecznie wspomaga leczenie boreliozy.

 • Kolcorośl (Smilax) - ma silne działanie antybakteryjne. Zabija między innymi krętki Borrelii. Posiada również bardzo duże właściwości detoksykacyjne. Szczególnie polecany w przypadku leczenia reakcji Herxheimera.

 • Hakorośl (Radix harpagophyti) - korzeń jest bogaty we flawonoidy, triterpenty, irdioidy. Wpływ przeciwzapalny na stawy mięśnie, nerwy. Działa też przeciwbólowo.

 • Ziele zagorzałka, ziele szelężnika, ziele pszeńca (Herba odontites, Herba Rhinati, Herba Melampyri) - surowce zasobne w irydoidy i flawonoidy mające działanie przeciwzapalne w stosunku do układu nerwowego mięśni, stawów i układu nerwowego. Najlepsze działanie mają świeże zioła zebrane bezpośrednio z natury.

 • Szczeć pospolita ( Dipsacus follonum) - w jej składzie znajdują się unikalne substancje takie jak: kwas chlorogenowy, kwas chinowy, kwas kawowy, saponiny, irydioidy ( cefelarozyd, dipsakotyna, dipsakan), trójterpeny oraz alkaloidy. Prócz tego zawiera kwasy fenolowe i ursolowe mające ochronne działanie w stosunku do wątroby. Cechują ją właściwości bakteriobójcze, przeciwzapalne, przeciwbólowe. Leczenie boreliozy za jej pomocą jest udokumentowane medycznie. Jej skuteczność jest porównywalna z amoksycyliną, podstawowym antybiotykiem stosowanym w jej leczeniu. Ma także działanie stymulujące układ odpornościowy. Szczególnie polecana w takich dolegliwościach jak borelioza stawowa i reumatoidalne zapalenie stawów.

 • Bylica roczna (Artemisia annua)- substancje czynne to artemizyna, kumaryny, flawony, kwasy fenolowe, fitosterole, polisacharydy. Ma działanie przeciwbakteryjne, przeciwmalaryczne, przeciwwirusowe, przeciwpasożytnicze. Jest immunomodulatorem. Skutecznie niszczy krętki Borrelii.

 • Kolendra (Corrandium) - jest bogata w antyoksydanty, minerały takie jak wapń, sód, potas oraz witaminy. Ziele ma właściwości antyseptyczne, przeciwzapalne i przeciwbólowe. Pomaga likwidować bóle stawowe i reumatyczne. Obniża gorączkę. Rewelacyjnie działa w usuwaniu toksyn z organizmu. Szczególnie polecana w leczeniu boreliozy. 

Leczenie boreliozy - witaminy

 • Witamina D3 – 400 - 10000 mg na dobę. Jest tzw. immunomodulatorem. Zbadano, że wzmacnia odporność nieswoistą, czyli wrodzoną i reguluje odporność adaptacyjną, co pozwala wygaszać reakcje autoimmunologiczne.

 • Witamina C – 1000 – 5000 mg na dobę. Jest immunomodulatorem. Wzmacnia funkcjonowanie układu odpornościowego poprzez wpływ na fagocytozę. Ma duże właściwości przeciwutleniające i pomaga budować tkankę łączną.

 • Witamina B1, czyli tiamina – 50 - 150 mg   dziennie. Wzmacnia działanie układu immunologicznego.

 • B 2, czyli ryboflawina – 50 - 150 mg dzienne. Pozwala układowi odpornościowemu szybciej dostrzegać infekcję.

 • B 3, czyli niacyna – 150-1500 mg dziennie. Wzmacnia działanie przeciwbakteryjne układu immunologicznego wpływając na powstawanie neutrofilów na poziomie genetycznym.

 • B 5, czyli kwas  pantotenowy – 50-100 mg na dobę. Jest niezbędna do syntezy koenzymu A, mającego dużą rolę w zwalczaniu zmęczenia i bezsenności.

 • B 6, czyli pirydoksyna – 50-100 mg na dobę. Wzmacnia układ odpornościowy.

 • B 7, czyli biotyna – 0,1-0,3 mg dziennie. Jest kofaktorem enzymów, które uczestniczą w metabolizmie tłuszczów, glukozy i białek.

 • B 12 – 0,1 mg dziennie. Wspiera namnażanie i dojrzewanie białych krwinek. W wypadku boreliozy często występuje znaczny spadek jej poziomu.

 • Kwas foliowy – min. 0,4 mg dziennie. Odgrywa szczególną rolę w kontrolowaniu odpowiedzi immunologicznej i wygaszaniu stanów zapalnych. Przy boreliozie często występuje znaczne obniżenie poziomu.

Leczenie boreliozy – detoksykacja organizmu i suplementacja mikroelementami

Detoksykacja w leczeniu boreliozy ma na celu wsparcie pracy wątroby, neutralizację toksyn wydzielanych przez niszczone bakterie, usuwaniu z organizmu metali ciężkich.

Możemy tutaj wyróżnić następujące środki: 

 • Ogólna detoksykacja połączona z lekką alkalizacją organizmu. Można na czczo pić szklanką wody z sokiem z jednej cytryny. Ważne by woda była odpowiedniej jakości, najlepiej uzdatniona za pomocą filtra odwróconej osmozy lub strukturyzowana za pomocą np. szungitu. Duże znaczenie ma też ilość spożywanej wody. Dzienne spożycie powinno wynosić minimum 2l. na dobę. Przy jej niedoborze wzrasta stężenie toksycznych substancji w narządach. Nerki mogą zostać skażone toksynami. Ich błony obrzękają i nie mogą skutecznie ich odfiltrowywać. Pomaga dodanie odpowiedniej ilości elektrolitów.

 • Spożywanie odpowiedniej ilości białek. Zawierają glutation, metalotioneinę, ceruloplazminę wspomagające usuwanie szkodliwych metali z organizmu. Szczególna polecenia ze względu na swoje właściwości detoksykujące jest serwatka krowia i kozia.

 • Właściwa suplementacja za pomocą niezbędnych pierwiastków a zwłaszcza metali: cynku, molibdenu, selenu, manganu, germanu. Ich niedobór sprawia, że w ich miejsce przyłączają się toksyczne metale ciężkie. Natomiast elektrolity, powstałe ze związków sodu, magnezu, potasu i wapnia, są niezbędne do transportu toksycznych związków do naczyń limfatycznych i żył.

 • Odpowiednie spożycie tłuszczów - są one głównym składnikiem budulca centralnego układu nerwowego. W wyniku ich niedoboru, układ nerwowy staje się podatny na wpływ metali toksycznych rozpuszczalnych w tłuszczach, takich jak rtęć.

 • Włączenie ziół będących wsparciem dla wątroby i nerek np. Dziurawiec, Mniszek lekarski, Pokrzywa.

 • Zażywanie środków chelatujących metale ciężkie takich jak witamina C, B12, N-acetylocysteina (NAC), liście kolendry (szczególnie pomocne w usuwaniu neurotoksyn), glony Chlorella z rozerwanymi ścianami komórkowymi. Chlorella skutecznie wiąże metale ciężkie i toksyny uwalniane z obumarłych bakterii. Początkowo można zażywać 3 razy dziennie po 1 tabletce 200 mg, stopniowo w ciągu 2 tyg. zwiększając dawkę do 5 tabletek 3 x dziennie. Następnie można dodać zmiksowane liście kolendry (¼ szklanki liści na szklankę wody). Zamiast wody można zastosować ciekły kwas humusowy. Ważne jest, aby miksturę spożywać minimum 4 godz. po zażyciu innych suplementów. Jednocześnie można też stosować pektyny z jabłek i owoców cytrusowych.

 • W celu skuteczniejszego usuwania toksyn można zastosować chitosan, który wiąże związki toksyczne rozpuszczalne w tłuszczach, oraz naturalnych suplementów zawierających błonnik. Chitosan to substancja pozyskiwana z pancerzy skorupiaków morskich, których głównym składnikiem jest chityna. Jego struktura chemiczna jest bardzo podobna do kwasu hialuronowego. Ma właściwości bakteriobójcze, grzybobójcze, stymulujące układ odpornościowy.

 • Odpowiednia dieta – Korzystna jest dieta bezglutenowa z ograniczoną ilością nabiału, ponieważ mogą one wzmacniać stan zapalny. Nie dotyczy to masła i jaj. Należy spożywać chude organiczne białka, owoce warzywa i zdrowe tłuszcze, takie jak olej rybi, lniany, oliwki, orzechy, awokado. Ważne jest ograniczenie spożycia cukrów, ponieważ są one pożywką dla bakterii i grzybów mogących się nadmiernie namnażać w trakcie boreliozy. 

 

 • Urządzenia fizjoterapeutyczne takie jak sauna infrared, łóżko masujące z kamieniami nefrytowymi, iondetox. Dzięki swoim właściwościom znacznie przyśpieszają usuwanie toksyn z organizmu. Ich działanie zostało opisane w innych zakładkach. Wszystkie urządzenia znajdują się na wyposażeniu naszego Centrum. Szczególnie warta polecenia wydaje się być sauna infrared. Według niektórych naukowców, leczenie boreliozy przy jej zastosowaniu można skrócić dwukrotnie.