Cennik

 Zasadniczo, cena indywidualnej terapii na poszczególnych urządzeniach wynosi       

 1 zł/minutę.

 

Opis wszystkich urządzeń jak ich przeznaczenia znajduję się w zakładce

Przeciwskazania:

Z wszelkich urządzeń nie powinny korzystać osoby które,

1. Mają wszczepione jakiekolwiek urządzenia elektromagnetyczne

2. Przeszły transplantację serca

3. Leczą się na choroby serca

4. Kobiety w ciąży

5. Które mają wszczepione metalowe implanty

6. Posiadają tętniaki

Wszystkie urządzenia stosowane w naszym centrum posiadają europejskie certyfikaty CE co oznacza, że ich użytkowanie, zgodne z zaleceniami producenta, nie zagraża zdrowiu ani środowisku.

Personel przeszedł odpowiednie certyfikowane szkolenia w zakresie obsługi urządzeń.

Terapie stosowane w naszym centrum są oparte o medycynę komplementarną, medycynę środowiskową i detoxykacyjną, którymi nie zajmuje się oficjalnie medycyna akademicka. Stosowane w Plazmavicie zabiegi lecznicze nie są terapiami w rozumieniu medycyny akademickiej, mimo udokumentowanej skuteczności, w usuwaniu przyczyn chorób i dolegliwości. Urządzenia przez nas stosowane nie są aparaturą medyczną w rozumieniu art. 2 pkt. 38 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych. W związku z tym klienci podejmując leczenie czynią to na własną odpowiedzialność.

Cennik.PNG