Borelioza stawowa

Borelioza stawowa jest to jedna z bardzo często występujących postaci boreliozy. Jej objawy mogą wystąpić w stosunkowo długim okresie po zakażeniu. Często jest to kilka miesięcy lub nawet lat. Dlatego zwykle nie są one kojarzone z ukąszeniem kleszcza. Poza tym nie tylko on może być powodem infekcji.

Borelioza stawowa, czyli boreliozowe zapalenie stawów jest dobrze udokumentowanym powikłaniem po zakażeniu krętkiem Borrelia burgdorferi. Według badań amerykańskich dotyczy ona 60% pacjentów z rozpoznaną boreliozą. Nasilenie zapalenia stawów może wahać się od łagodnego po umiarkowane zapalenie stawów i ścięgien kilka miesięcy po zakażeniu, aż do przewlekłej, wyniszczającej osteoartropatii skutkującej zniszczeniem chrząstki stawowej i erozją kości. Borelioza stawowa jest konsekwencją silnej odpowiedzi immunologicznej przeciwko bakteriom.

Wrodzona odpowiedź przeciwko Borrelia burgdorferi powoduje uwalnianie cytokinin i chemokinin oraz innych mediatorów autoimmunologicznych odpowiedzialnych za rozwój odpowiedzi zapalnej. Powoduje to uszkodzenie tkanek gospodarza podczas próby wyeliminowania krętków. Ponadto przetwarzanie i prezentacja antygenów Borrelii burgdorferi przez makrofagi i komórki dendrytyczne inicjują adaptacyjną odpowiedź immunologiczną, charakteryzującą się uwalnianiem cytokinin Th 1, co dodatkowo nasila reakcję zapalną. Borelioza stawowa ma nie do końca poznany, dokładny mechanizm sekwencyjny odpowiedzialny za rozwój zapalenia stawów.

Różne badania wskazują na skomplikowaną sieć czynników wektorowych, bakteryjnych i gospodarza odpowiedzialnych za wspomaganie efektów początkowego zakażenia krętkiem. Jednym z nich jest mechanizm mimikry molekularnej. Powoduje to rozprzestrzenianie się do i tworzenie w tkankach stawów komórek immunologicznych i nieimmunologicznych, które uwalniają zapalne i degradujące tkanki mediatory w obrębie stawu. Powikłaniem zapalenia stawów z Lyme jest genetyczna predyspozycja u niektórych osób do autoimmunizacji po zakażeniu.

Borelioza stawowa w początkowym stadium są to przejściowe bóle stawów, zwykle o niewielkim nasileniu, które po pewnym czasie ustępują. Występują powtarzające się bóle i obrzęki jednego albo kilku stawów, często rozmieszczone niesymetrycznie. Trwają one zwykle przez kilka tygodni. Dotyczą one zwykle dużych stawów, takich jak kolana, łokcie, bark czy biodra. Rzadziej obejmują mniejsze stawy takie jak łokieć nadgarstek, dłonie. U niektórych pacjentów mamy do czynienia typowymi objawami reumatyzmu.

Borelioza stawowa, według wiarygodnych źródeł, może dotyczyć nawet 95% pacjentów mających zdiagnozowane reumatoidalne zapalenie stawów. To samo dotyczy pacjentów z łuszczycowym zapaleniem stawów.Bardzo często pojawiają się dolegliwości ze strony kręgosłupa. U pacjentów nie leczonych albo źle diagnozowanych, zapalenie stawów przechodzi w formę przewlekłą, wielostawową. Długotrwałe stany zapalne prowadzą do nieodwracalnych zmian zwyrodnieniowych, skutkujących nawet koniecznością ich wymiany na implanty.

W naszym Centrum mamy pacjentów, którzy mają po kilka metalowych implantów, a dopiero teraz została u nich zdiagnozowana borelioza stawowa. W międzyczasie pacjenci odwiedzają dziesiątki specjalistów i zażywają kilogramy leków, które zamiast pomagać tylko niszczą ich organizm. Zaawansowana borelioza stawowa może niestety wywoływać bóle stawów, które są nie do zniesienia. Nie pomagają nawet najsilniejsze leki przeciwbólowe. Jednak zawsze po terapii generatorem plazmowym, prędzej czy później następuje poprawa. Dolegliwości zaczynają ustępować. Najważniejsze jest to, by pacjent nie załamał się w początkowej fazie, gdy na skutek reakcji Herxa, następuje wręcz nasilenie objawów.